IIVARIguru

#kuuntelumarkkinoinnin sydän

Kuinka kohtaat asiakkaasi? Digitaalinen ja aktiivinen vuoropuhelu on nykyaikaisen liiketoiminnan edellytys. Ihmiset odottavat jatkuvasti parempaa palvelua, tilaisuuksia osallistua ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Kilpailun kiristyessä voittajia ovat he, jotka tarjoavat parhaan asiakaskokemuksen. Oikea aika ottaa tilanne haltuun on juuri nyt!

IIVARIguru aktivoi ja kerää tietoa websivuillasi, sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse, mobiilisovelluksissa ja kaikkialla, missä asiakkaasi ovat. Luomme näyttävät ja käyttäjäystävälliset dialogit, joiden avulla ymmärrät, mitä asiakkaasi odottavat, ja voit perustaa päätöksesi tietoon. Tarjoamme ratkaisut niin asiakaspalautteen keräämiseen, digikanaviesi tehostamiseen kuin liiketoimintasi kehittämiseen – turvallisena pilvipalveluna, kaikille laitteille, missä ja milloin tahansa.

Nopea käyttöönotto

Muutamassa tunnissa käyttöön kaikkiin kanaviin.

Korkea vastausprosentti

Visuaalinen ja helppokäyttöinen.

Interaktiivinen

Palautteisiin määriteltävissä personoidut vastaussivut.

Sosiaalinen media

Välitön vuorovaikutus Facebook, Twitter ja muut sosiaalisen median kanavat.

OPINATOR–ESIMERKIT

Klikkaa logoa.

Iivari logo

TUTKITUSTI TEHOKASTA

– aidosti välitöntä palautetta.

GARTNER, INC.:
• Asiakaskokemukseen keskittyminen johtaa 25 % parempaan sitoutumiseen ja tuottoihin kuin yksittäiset myynti-ja markkinointitoimenpiteet.
• Palaute, joka on kerätty juuri tapahtumahetkellä, on 40 % tarkempaa kuin vuorokausi jälkeenpäin kerätty.
• Reaaliaikainen palautteen kerääminen lisää merkittävästi vastaajien määrää.
• Palauteen jatkuva kerääminen on pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin yksittäiset, vuosittain tehdyt asiakastyytyväisyystutkimukset.
• Kun asiakkaan negatiiviseen palautteeseen reagoidaan välittömästi, on yrityksellä mahdollisuus estää tilanteen paisuminen ja huonon kokemuksen leviäminen muiden asiakkaiden tietoon.
• Asiakaspalvelun tason muutoksia voidaan vertailla vuorokauden, päivän ja osastojen välillä. Näin ollen voidaan tunnistaa ongelmakohdat ja kohdistaa resurssit niiden korjaamiseen.

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI, SUOMALAISTEN FACEBOOK-SIVUJEN TUTKIMUS:
• Kuluttajakäyttäytyminen, viestinnän kohdennettavuus ja kustannustekijät ovat tärkeimpiä syitä digitaalisten kanavien käyttöönottoon.
• Mahdollisuus asiakasdialogiin jatkoi trendinomaista kasvuaan. Ilmiö kulkee käsi kädessä sosiaalisen median merkityksen kasvun kanssa.
• Kanavittain tarkasteltuna sosiaalisella medialla tavoitellaan enemmän asiakasdialogia ja vähemmän viestinnän tehostamista.
• Tiedonsaantiin ja viihteeseen keskittyneet sivut aktivoivat tykkääjiään keskiarvoa enemmän (6,6 – 8,3%).

PILLER. F, VOSSEN. A & IHL. C (2015)
Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median kautta tapahtuva dialogi asiakkaiden kanssa tehostaa tuotekehitystä vähentämällä osallistumiskuluja, ja mahdollistaa suuremman määrän osallistujia mukaan tuotteen ympärillä tapahtuvaan keskusteluun. Näin ollen yritysten saamat tiedot edustavat moninaisemmin eri yhteisöjen mielipiteitä, mikä on uusien innovaatioiden perusedellytys.

KALYPSO. INC
Selvityksen mukaan yritykset, jotka käyttävät sosiaalista mediaa apuna tuotekehityksessä, saavuttavat liiketoimintaetuja, kuten:
• Enemmän parempia tuoteideoita ja vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksia kohtaan
• Nopeampi pääsy markkinoille
• Asiakkaiden nopeampi tuotteiden omaksuminen
• Alhaisemmat tuotanto- ja tuotekehityskustannukset
• Markkinaosuuden kasvu
• Liikevaihdon kasvu

RATKAISUTHyviä referenssejä

– hyvää palautetta

Reference logo 1
Reference logo 2
Reference logo 3
Reference logo 4
Reference logo 5
Reference logo 6
Reference logo 7
Reference logo 8
Reference logo 9
Reference logo 10
Reference logo 11
Reference logo 12
Reference logo 13
Reference logo 14
Reference logo 15
Reference logo 16
Reference logo 17
Reference logo 18
Reference logo 19
Reference logo 21
Reference logo 21
Reference logo 22
Reference logo 23
Reference logo 24
Reference logo 25
Reference logo 26
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

CASE-ESIMERKKEJÄ

Lue, mitä asiakkaamme sanovat.

Gurut

Gurut esittäytyvät.


Ota askel kohti valaistunutta gurua.

Kuunteleminen kannattaa.

Toivon yhteydenottoa